Pàgines

dimarts, 21 d’octubre de 2008

El JClic

El projecte JClic es una evolució del programa Clic 3.0, una eina per a la creació d’aplicacions didàctiques multimèdia amb més de 10 anys d’història. Al llarg d’aquest temps han estat molts els educadors i educadores que l’han utilitzat per crear activitats interactives on es treballen aspectes procedimentals com també diverses àrees del currículum, des de l’educació infantil fins a secundaria.

Els objectius perseguits a l’iniciar el projecte serien:

 • Fer possible l’ús d’aplicacions educatives multimèdia “en línia”, directament des d’Internet.
 • Mantenir la compatibilitat amb les aplicacions Clic 3.0 ja existents.
 • Fer possible el seu us en diverses plataformes i sistemes operatius, com Windows, Linux, Solaris o Mac 0S X.
 • Utilitzar un format estendard i obert.
 • Ampliar l’àmbit de cooperació i intercanvi de materials entre escoles i educadors de diferents països i cultures, facilitant la traducció i adaptació tant del programa com de les activitats creades.
 • Recollir les opinions que poden millorar les aplicacions que poden fer els usuaris.
 • Fer possible que el programa es pugui aplicar a partir del treball cooperatiu entre diversos equips de programació.
 • Crear un entorn de creació d’activitats més potent, senzill i intuïtiu, adaptant-lo a les característiques dels actuals entorns gràfics de l’usuari.

Tenim diferents mòduls de JClic:


Algunes de les possibles activitats que es pot desenvolupar amb el programa són:
 • Activitats d'Associació complexa
 • Activitats d'Associació simple
 • Jocs de memòria
 • Activitats d'exploració
 • Activitats d'identificació
 • Pantalles d'informació
 • Puzles dobles
 • Puzles d'intercanvi
 • Puzles de forat
 • Activitats de completar text
 • Activitats d'omplir forats
 • Activitats d'identificació d'elements
 • Activitats d'ordenar elements
 • Activitats de resposta escrita
 • Mots encreuats
 • Sopes de lletres

Exemple de com fer servir el JClic 3.0


Imatge

Imatge
L'educació és a l'escola i a CASA!