Pàgines

dimarts, 20 de gener de 2009

Vídeo de la BLANQUERNABILITAT

El vídeo que veureu a continuació és una de les activitats que hem fet a l'assignatura de Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (NTAE)

Aquesta activitat va consistir en gravar una petita gravació amb vídeo sobre un tema que podíem triar lliurament en el grup de treball.

El tema escollit pel nostre grup, format per: l'Elena González, la Marta Comas, en Carlos Gómez, en Marc Cuadras i jo (Miquel Sola) , va ser l'accessibilitat de la nostre universitat. Aquest tema ens va atreure molt, ja que tots els membres del grup estem estudiant l'especialització d'educació especial, i a més, concretament, aquest tema en aquell moment era tractat en una de les assignatures que teníem durant el primer quadrimestre.

El proces de gravació del vídeo ha estat:
 1. Escollir el tema que volíem tractar.
 2. Decidir quin rol tindria cada persona del grup en la gravació del vídeo ( qui grava, i qui surt en les imatges).
 3. Obtenir el material necessari per poder elaborar el vídeo.
 4. Escollir els entorns on posteriorment gravaríem les imatges.
 5. Gravació del vídeo.
 6. Selecció de les imatges, així com eliminar aquelles que no ens interessaven
 7. Introduir títols, efectes, música....
Així doncs, sense fer cap més comentari, aquí teniu el nostre vídeo:

dimecres, 7 de gener de 2009

Treball sobre XTEC

A continuació us presento un bloc on el grup 6 de l'assignatura de Noves Tecnologies, grup del qual en formo part, em creat per explicar al grup classe el web www.xtec.cat.

Aquí teniu el linck on trobareu tota l'explicació de que és, que hi ha i com està fet aquest portal.

http://ntaegrup6c.blogspot.com

També us facilito el web de l'XTEC: www.xtec.cat


dilluns, 5 de gener de 2009

El programa Audacity

L'Audacity ha estat un dels programes que em tractat a classe, de bon inici, vaig pensar que no seria massa interessant, ja que ja en coneixia d'altres que n'eren semblants i tampoc els havia utilitzat massa. Un cop però que ens han ensenyat una mica com funciona, crec que per la quantitat d'opcions que et dona es prou interessant. El fet de poder barrejar tot tipus d'àudio, amb diferents pistes, poder extreure parts, sorolls, són opcions que t’animen a utilitzar el programa ja que habitualment, no són gens fàcils de trobar en la resta de programes dedicats a l'àudio que pots trobar al mercat.

A continuació us deixo un link on he trobat una bona definició del programa, amb les seves característiques i l'opció de descàrrega. Per entrar premeu aquí

Aquí teniu diferents imatges del programa
Vídeos de l'Audacitydissabte, 3 de gener de 2009

El Cmap Tools i els mapes conceptuals

Abans de parlar concretament del programa, crec que és bo que sapiguem que és un mapa conceptual:

El mapa conceptual és una tècnica que permet la representació del coneixement de manera gràfica.

El mapa conceptual va ser desenvolupat per Joseph D. Novak a la dècada dels 60 en base a les teories d’aprenentatge significatiu de David Ausbel.

Segons Novak els coneixements es poden adquirir de dues maneres:

Aprenentatge per descobriment: Aprenentatge que usen els infants quan adquireixen els primers conceptes i el llenguatge.

Aprenentatge receptiu: És el que s’aprèn a les escoles i com aprenen els adults. A l’escola els alumnes memoritzen definicions de conceptes, però no arriben a entendre el significat dels conceptes.

Com a alternativa, Novak proposa el que ell anomena aprenentatge actiu, en base al qual, quan s’elabora un mapa conceptual l’estudiant ha d’establir relacions entre els conceptes, el que implica un procés actiu.

Segons Novak, els mapes conceptuals són:

 1. Estratègia: Ajuda als alumnes a aprendre i facilita la feina organitzativa del professor.
 2. Mètode: possibilita captar el significat del material d’estudi que s’utilitza.
 3. Recurs: fa possible presentar un resum esquemàtic amb ordre jeràrquic dels conceptes apresos.

Elements d’un mapa conceptual:

 1. Conceptes: Són les definicions i la matèria en si.
 2. Paraules d’enllaç: Són paraules de diferents categories com preposicions, conjuncions, adverbis, que no són conceptes, i que s’utilitzen per a establir un contacte per enllaçar conceptes.

Com s’elabora un mapa conceptual?

 1. Recollida de conceptes: Caldrà llegir amb cura el text a partir del qual es vol elaborar el mapa conceptual.
 2. Pluja d’idees: Proposar-se el concepte principal a partir del qual es vol treballar
 3. Selecció de conceptes: A partir de la proposta presentada, fer una selecció d’aquelles coses que es consideren importants, i destacar aquells que no tinguin una relació directe amb el concepte proposat.
 4. Jerarquització dels conceptes: La següent fase comporta la classificació dels conceptes, classificar-los segons la seva importància, el que marcarà el seu posicionament dins del mapa.
 5. Establir les relacions entre conceptes: La darrera de les fases seria establir el sistema de relacions entre conceptes, emprant paraules d’enllaç.
Aquí teniu un vídeo on sens explica el que és un mapa conceptual:Un cop donada la informació de que és i com es fa un mapa conceptual, explicaré en concret el programa de realització de mapes conceptuals Cmap Tools

Aquest programa ha estat desenvolupat per l’Institute for Human & Machine Cognitions de Florida. En l’equip que s’ha encarregat del seu desenvolupament hi figura el mateiz Joseph D. Novak, pare dels mapes conceptuals.

El Cmap Tools és un programa gratuït per als centres educatius i entitats sense ànim de lucre, i estan sorgint noves versions del programa. En aquets moments està traduït al castellà (entre altres llengües). S’ha de dir que la comunitat hispana de Cmap Tools és la segona en importància, després de l’anglesa.

La traducció al català del programa ja està enllestida, però encara no està implementada al programa, tot i que es preveu que amb poc temps els catalanoparlants podem gaudir d’aquest programa amb la nostra llengua.

Les principals característiques que podem destacar del programa són:

 1. Crear mapes conceptual de qualsevol tipus, establint totes les relacions entre objectes.
 2. Als conceptes es poden associar tota classe de recursos, només existint les limitacions que marquen els ordinadors: qualsevol fitxer que funcioni a un ordinador es pot convertir en un recurs del programa.
 3. Els mapes poden ser exportats a diferents formats, com gràfic, PDF o pàgina web.
 4. Permet el treball col·laboratiu a Internet, en possibilitar compartir els mapes emprant servidors especialitzats.
 5. Aquesta col·laboració es pot fer de manera síncrona o de manera asíncrona.

El programa es pot descarregar al següent enllaç: http://cmap.ihmc.us/download/

Exemples de mapes fets amb el Cmap Tools:Vídeos sobre Cmap Tools:


Imatge

Imatge
L'educació és a l'escola i a CASA!