Pàgines

dimecres, 13 d’abril de 2011

La ciència oberta a tothom

Aquest programa presenta el parc de recerca biomèdic de Barcelona, el qual obre les portes a tothom. Aquest ocupa l'edifici de fusta entre l'hospital del mar i l'hotel ARS.

Edu3.cat

Imatge

Imatge
L'educació és a l'escola i a CASA!